Πρωταθλήματα Στρατιωτικών Σχολών

Κατά το έτος 2019 διεξήχθησαν συνολικά 16 πρωταθλήματα (9 σπουδαστών και 7 σπουδαστριών) Στρατιωτικών Σχολών των ΕΔ και των Σχολών των ΣΑ.

Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα: