Αθλητικά Κέντρα Ενόπλων Δυνάμεων

Τα Αθλητικά Κέντρα Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΚΕΔ) λειτουργούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με βάση το άρθρο 18 του Ν.2913/2001 (Α΄102), είναι μικτές διοικητικά ανεξάρτητες μονάδες, υπαγόμενες απευθείας στη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ. Λειτουργούν ως Μονάδες υποστήριξης του έργου της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.

Το ΑΚΕΔ Αθηνών στεγάζεται πλησίον των εγκαταστάσεων της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ, ενώ το ΑΚΕΔ Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην περιοχή Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Αποστολή

Αποστολή Αθλητικών Κέντρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΚΕΔ):

Η παροχή υποστήριξης του έργου της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ, ως Μονάδες Υποστήριξης.

Η στήριξη του Εθνικού Αθλητισμού με την υποδοχή των  χαρακτηρισμένων «επίλεκτων» αθλητών στελεχών και οπλιτών με την παροχή των απαιτούμενων διευκολύνσεων με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση των αθλητικών τους επιδόσεων.

Η προετοιμασία των «επίλεκτων» αθλητών στελεχών και οπλιτών σε ενόψει της συμμετοχής τους σε αγώνες και πρωταθλήματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.