Αρχική Ενημέρωση Πρόγραμμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων

Πρόγραμμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων

Πρόγραμμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων έτους 2023

https://drive.google.com/file/d/18ZFjKA9nLB_bCILxyjnAqcVlT-RAPBnv/view?usp=drive_link

Πρόγραμμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων έτους 2022

https://drive.google.com/file/d/1mtJbuGl_dU2kDj_6KFs3v_3ep2PUovc0/view?usp=sharing

Πρόγραμμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων Έτους 2021

https://drive.google.com/file/d/1DrATinfivhDSqzI5f64NY53xZ-9T9-nw/view?usp=sharing

Πρόγραμμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων Έτους 2020

Πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων ΑΣΑΕΔ έτους 2020Λήψη

Πρόγραμμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων Έτους 2019

Πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων ΑΣΑΕΔ έτους 2019

Πρόγραμμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων Έτους 2018

Πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων ΑΣΑΕΔ έτους 2018

Πρόγραμμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων Έτους 2017

Πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων ΑΣΑΕΔ έτους 2017