Αρμοδιότητες – Αποστολή

Αρμοδιότητες της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ:  

Έχει την ευθύνη σε θέματα αθλητισμού και φυσικής αγωγής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Συνεργάζεται με τις Κρατικές αθλητικές αρχές, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τις ανεγνωρισμένες αντίστοιχες Ομοσπονδίες των οικείων αθλημάτων, για την προώθηση και ανάπτυξη του Στρατιωτικού αθλητισμού.

Προγραμματίζει και συντονίζει τις πάσης φύσεως αθλητικές εκδηλώσεις των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Διεξάγει αθλητικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή και αθλητικών Συλλόγων, προς εξυπηρέτηση εθνικών και κοινωφελών σκοπών.

Συγκροτεί τις Εθνικές αθλητικές ομάδες των Ενόπλων Δυνάμεων για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Παρακολουθεί το διεθνή στρατιωτικό αθλητισμό και συνεργάζεται με το Διεθνές Συμβούλιο Στρατιωτικού Αθλητισμού (ΔΣΣΑ) – CONSEIUL INTERNATIONAL du SPORT MILITAIRE (CISM), καθώς επίσης και με τα αντίστοιχα Αθλητικά Στρατιωτικά Συμβούλια των άλλων χωρών – μελών του CISM.

Εκπροσωπεί τη Χώρα μας στο Διεθνές Συμβούλιο Στρατιωτικού Αθλητισμού (ΔΣΣΑ) – CONSEIUL INTERNATIONAL du SPORT MILITAIRE (CISM).

Εισηγείται θέματα κατασκευής Αθλητικών Κέντρων Ενόπλων Δυνάμεων, γυμναστηρίων, γηπέδων, σταδίων και προμηθειών αθλητικών οργάνων, αθλητικού και εθιμοτυπικού υλικού, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας.

Εισηγείται τη σύνταξη Κανονισμών και μελετών, σχετικά με τον αθλητισμό στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας και τη φυσική κατάσταση του προσωπικού τους.

Αποστολή της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ:

Η εφαρμογή και υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου ΑΣΑΕΔ αναφορικά με τη χάραξη της πολιτικής σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση και ανάπτυξη του αθλητισμού στις ΕΔ και στα ΣΑ.

Η προώθηση της Έρευνας σε θέματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Η συνεργασία με αρμόδιους αθλητικούς φορείς του εσωτερικού και του Εξωτερικού.