Επίλεκτοι Αθλητές

Ο χαρακτηρισμός των επίλεκτων αθλητών γίνεται από την Τεχνική Επιτροπή του ΑΣΑΕΔ, με εισήγηση των οικείων Ομοσπονδιών μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού της Πάγιας Διαταγής 9 -3/2018 του ΓΕΕΘΑ.