Οργάνωση

Το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ) ιδρύθηκε το έτος 1947. Λειτουργεί σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 771/1975 «Περί κυρώσεως Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχειρίσεως του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ)» καθώς επίσης και με το άρθρο 18 του Νόμου 2913/2001.

Το ΑΣΑΕΔ συγκροτείται από τους: