«ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ CISM- CISM INTERNATIONAL SYMPOSIUM»

Το Διεθνές Συμπόσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού – Conseil International du Sport Militaire (ΔΣΣΑ – CISM), πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια με σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη της επιστήμης του αθλητισμού στα κράτη – μέλη του CISM, ως εργαλείο βέλτιστης διαχείρισης θεμάτων του Παγκόσμιου Στρατιωτικού αθλητισμού.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία στο CISM, στο πλαίσιο της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, διοργανώνει το Διεθνές Συμπόσιο του CISM για το έτος 2021, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου του 2021, στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στην Αρχαία Ολυμπία.

Ο τίτλος του φετινού Συμποσίου είναι From Hoplites to Modern Soldiers και οι θεματικές ενότητες ανά ημέρα είναι:

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021: “From Ancient Olympia to Modern Times – The history of military sports”.

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021: “Sport Science Behind the Lines – Preparing the soldier, caring for the veteran”.

Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021: “Military Sports Events Management – Social and political aspects”.

Εκτός από τις αντιπροσωπείες των κρατών – μελών του CISM, υφίσταται δυνατότητα ανοιχτής συμμετοχής προς το κοινό, με υποβολή περίληψης εργασίας (abstract), μέσω της επίσης ιστοσελίδας του Συμποσίου: https://cismsymposiumgreece.com/.

Η υποβολή περίληψης εργασιών (abstracts) έχει παραταθεί ως την Κυριακή 1η Αυγούστου 2021.

Η αξιολόγηση των εργασιών πραγματοποιείται από την Επιστημονική Επιτροπή του Συμποσίου και την 1η Σεπτεμβρίου 2021 θα ανακοινωθούν οι εργασίες που θα παρουσιασθούν στο Συμπόσιο.