3η Σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του CISM /Διεθνές Συμπόσιο του CISM

Από 2 έως 6 Νοεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις του του Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού – Conseil International du Sport Militaire (ΔΣΣΑ – CISM.

Στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2021 η 3η Σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του CISM (3rd CISM Board of Directors 2021).

Από 4 έως 6 Νοεμβρίου 2021 το Διεθνές Συμπόσιο του CISM (CISM IINTERNATIONAL SYMPOSIUM) με σκοπό την ανάπτυξη της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στα κράτη – μέλη του CISM, ως εργαλείο βέλτιστης διαχείρισης θεμάτων του Παγκόσμιου Στρατιωτικού αθλητισμού.

Οι εν λόγω εκδηλώσεις διοργανώνονται, στο πλαίσιο της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, προκειμένου να αναδειχθεί σε Παγκόσμιο επίπεδο η συμβολή της Ελλάδας στην ανάπτυξη και προώθηση των αξιών του ολυμπισμού και του Ολυμπισμού, καθώς επίσης και η σύνδεση του αθλητισμού με τις Ένοπλες Δυνάμεις από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερα.

Ο τίτλος του φετινού Συμποσίου είναι:  “From Hoplites  to Modern  Soldiers”.

Και οι θεματικές ενότητες ανά ημέρα είναι:

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021: “From Ancient Olympia to Modern Times – The History of Military Sports”.

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021: “Sport Science Behind the Lines – Preparing the soldier, Caring for the Veteran”.

Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021: “Military Sports Events Management – Social and Political Aspects”.