Συμμετοχή Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην 77η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού (CISM)

Από 1 έως 9 Μαΐου 22 θα πραγματοποιηθούν στη Λίμα του Περού η 77η Γενική Συνέλευση & Συνέδριο (77th General Assembly & Congress) και το 2ο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού – Conseil International du Sport Militaire (ΔΣΣΑ – CISM).

Στη εν λόγω δραστηριότητες του CISM, θα συμμετάσχουν αντιπροσωπείες από τα 140 κράτη – μέλη του CISM.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία, εκπροσωπείται από τους:

Πλοίαρχο (Ο) Σπυρίδωνα Ανδριόπουλο ΠΝ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Board of Directors – Bo.D) του CISM.

Σμήναρχο (ΥΙ) Οδυσσέα Παξινό, πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του CISM.

 Αντιπλοίαρχο (Ο) Γεώργιο Μαργιωλάκη ΠΝ, πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Κολύμβησης και Ναυαγωσωστικής του CISM.

 Από τα εξής διαπιστευμένα μέλη της Ελληνικής αντιπροσωπείας στο CISM:

Πλωτάρχη (Ο) Φλωρεντία Σφακιανού ΠΝ, Ολυμπιονίκη των καταδύσεων και την Αρχιφύλακα Σοφία Ανδριοπούλου

Το CISM ιδρύθηκε το 1948, με σκοπό την ανάπτυξη της φιλίας των κρατών – μελών του μέσω του αθλητισμού και η Χώρα μας είναι ενεργό μέλος του CISM από το 1950.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του CISM και από τη χώρα μας είναι ξανά υποψήφιος ο Διευθυντής της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ Πλοίαρχος (Ο) Σπυρίδων Ανδριόπουλος ΠΝ.