Συμμετοχή Πχου (Ο) Σπυρίδωνα Ανδριόπουλου ΠΝ σε εκδήλωση του CISM

Ο Πχος (Ο) Σπυρίδων Ανδριόπουλος ΠΝ, ως εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Board of Directors – Bo.D) του  CISM, συμμετείχε στο  1ο Διοικητικό Συμβούλιο (Board of Directors – Bo.D) του  CISM για το έτος 2022 που πραγματοποιήθηκε στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας από 29  έως 31 Μαρτίου 2022.