Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Συμβούλιου Στρατιωτικού Αθλητισμού (CISM) ο Πλοίαρχος (Ο) Σπυρίδων Ανδριόπουλος ΠΝ

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της 77ης Γενικής Συνέλευσης (77th General Assembly) του Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού – Conseil International du Sport Militaire (ΔΣΣΑ – CISM) που πραγματοποιήθηκε στη Λίμα του Περού από 2 έως 7 Μαΐου 2022, στον Πλοίαρχο (Ο) Σπυρίδων Ανδριόπουλο ΠΝ, ανατέθηκαν τα καθήκοντα του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του CISM.

Το CISM ιδρύθηκε το 1948, με σκοπό την ανάπτυξη της φιλίας των κρατών – μελών του μέσω του αθλητισμού και η Χώρα μας είναι ενεργό μέλος του CISM από το 1950.

Ο αριθμός των κρατών – μελών του CISM, ανέρχεται στα 140 μέλη.