Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Συμβούλιου Στρατιωτικού Αθλητισμού (CISM) ο Πλοίαρχος (Ο) Σπυρίδων Ανδριόπουλος ΠΝ

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της 77ης Γενικής Συνέλευσης (77th General Assembly) του Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού – Conseil International du Sport Militaire (ΔΣΣΑ – CISM) που πραγματοποιήθηκε στη Λίμα του Περού από 2 έως 7 Μαΐου 2022, στον Πλοίαρχο (Ο) Σπυρίδων Ανδριόπουλο ΠΝ, ανατέθηκαν τα καθήκοντα του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του CISM.

Το CISM ιδρύθηκε το 1948, με σκοπό την ανάπτυξη της φιλίας των κρατών – μελών του μέσω του αθλητισμού και η Χώρα μας είναι ενεργό μέλος του CISM από το 1950.

Ο αριθμός των κρατών – μελών του CISM, ανέρχεται στα 140 μέλη.

Πλην των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ). Δεν επιτρέπεται στον χρήστη/επισκέπτη η με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή ρητή άδεια του ΑΣΑΕΔ αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, αποθήκευση, δημοσίευση, διάθεση, διαμοιρασμός, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, εμπορική εκμετάλλευση, κοινοποίηση, μετάδοση, μετάφραση, μεταφόρτωση, συναλλαγή ή πώληση, τροποποίηση, χρήση, τμηματικά ή περιληπτικά – μερικώς ή ολικά του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του ιστοτόπου, σε διαφορετική περίπτωση αποδέχεται πως ευθύνεται αποκλειστικά για την αποζημίωση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα ιστότοπο συνιστά έμπρακτη και χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των Όρων Χρήσης.