Αγώνες Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου, DAY RUN 2024

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024, στις εγκαταστάσεις της Αεροπορικής Βάσης Δεκελείας (Τατόι), θα πραγματοποιηθεί αγώνας Ανωμάλου Δρόμου του Πρωταθλήματος των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και των Στρατιωτικών Σχολών (ανδρών και γυναικών), έτους 2024, ταυτόχρονα με τον 68ο Αγώνα Ανωμάλου Δρόμου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στον υπόψη αγώνα θα διεξαχθούν οι αποστάσεις των 10 χλμ. για τους άνδρες / σπουδαστές και των 5 χλμ. για τις γυναίκες / σπουδάστριες με κοινή ώρα εκκίνησης την 11:00.

Οι δηλώσεις συμμετοχής, θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη των αγωνιζομένων, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη  φόρμα εγγραφής, χωριστά για κάθε αθλητή / αθλήτρια, ως εξής:

Για τα αντίστοιχα Πρωταθλήματα Ανωμάλου Δρόμου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (ανδρών και γυναικών) έτους 2024, καθώς και του 68ου Αγώνα Ανωμάλου Δρόμου της Πολεμικής Αεροπορίας, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/r2Gp68NPCHHPRf3t6

Για το Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου των Στρατιωτικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων ασφαλείας (σπουδαστών και σπουδαστριών), έτους 2024, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GsvAMo6-XwtS7U1NXNCbm9PgEsAmrm2K7SM878Mwa70/edit?usp=sharing

Για τους ανωτέρω αγώνες των αντιστοίχων Πρωταθλημάτων Ανωμάλου Δρόμου θα υπάρξουν ξεχωριστές κατατάξεις / βραβεύσεις για κάθε κατηγορία (ανδρών / γυναικών).

Η υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στους ανωτέρω συνδέσμους μέχρι και την Κυριακή 10 Μαρτίου 2024. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, ουδεμία δήλωση θα γίνεται δεκτή.   

Οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο της Αεροπορικής Βάσης Δεκελείας (Τατόι), το αργότερο μέχρι στις 10:00, προκειμένου να παραλαμβάνουν τον αριθμό συμμετοχής τους (Bib Numbers) από τη Γραμματεία των αγώνων, που θα λειτουργεί από τις 09:00, προσκομίζοντας την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί σε κυκλική, ασφάλτινη κυρίως διαδρομή με μικρές κλίσεις, εντός της Αεροπορικής Βάσης Δεκέλειας.

Στους αγώνες θα υπάρξει ηλεκτρονική χρονομέτρηση και θα ισχύσουν οι κανονισμοί του ΣΕΓΑΣ, σύμφωνα με τις Τεχνικές Διατάξεις της Ομοσπονδίας Στίβου, αναφορικά με την οργάνωση αγώνων εκτός σταδίου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών / αθλητριών που θα συμμετάσχουν στους εν λόγω αγώνες, γίνεται κατά την υποβολή της συμμετοχής τους, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά, αποδεχόμενοι με δήλωση τους ότι: «συμμετέχουν με απόλυτη προσωπική δική τους ευθύνη και έχουν προβεί στις απαραίτητες υγειονομικές εξετάσεις», όπως αναφέρεται στην υπόψη φόρμα εγγραφής. Για αυτό θα πρέπει:

Είτε να διαθέτουν κάρτα υγείας αθλητή / αθλήτριας η οποία εκδίδεται από τον ΣΕΓΑΣ με διάρκεια ισχύος ενός έτους.

Είτε να έχουν προβεί στις ιατρικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένης ιατρικής γνωμάτευσης από ιατρό καρδιολόγο όπου του επιτρέπεται η συμμετοχή του σε αγώνα δρόμου αντοχής.

Η εν λόγω δήλωση υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986.

Το χρονικό όριο τερματισμού καθορίζεται στην 1 ώρα και 50 λεπτά για τα 10 χλμ και 45 λεπτά για τα 5 χλμ.

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου, όπως - ενδεικτικά - κείμενα, φωτογραφίες, πολυμέσα, γραφικά, κ.λ.π), πλην των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ). Δεν επιτρέπεται στον χρήστη/επισκέπτη η με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή ρητή άδεια του ΑΣΑΕΔ, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διάθεση, διανομή, έκδοση, εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, μετάφραση, συναλλαγή ή πώληση, τροποποίηση, τμηματικά ή περιληπτικά, μερικώς ή ολικά του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, σε διαφορετική περίπτωση αποδέχεται πως ευθύνεται αποκλειστικά για την αποζημίωση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα ιστότοπο συνιστά έμπρακτη και χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των Όρων Χρήσης.